food phot
an actor
כאשר צילום ותשוקה נפגשים.
 

הצילום עבורי הוא תשוקה אדירה וכאשר משלבים אותה עם אהבות נוספות התוצאה נוסקת לשמיים.

אני מזמין אתכם להיכנס ולהתרשם מעבודותי.